Site în lucru

Scopul nostru este de a promova educația și valorile creștine prin orice mijloc de comunicare. La programele organizației poate participa orice persoană, indiferent de confesiunea si apartenența religioasă.

  • organizarea de întruniri, dezbateri, prelegeri, consfătuiri
  • organizarea unor manifestări artistice
  • organizarea taberelor de tineret și a excursiilor tematice
  • organizarea de programe radio și programe de televiziune
  • etc.